Aanmelden - BOV

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Aanmelden

Waarom u lid wordt van de BOV?

De Balkbrugse Ondernemers Vereniging BOV behartigt de belangen van alle ondernemers uit Balkbrug. Dit wordt gedaan door het onderhouden van intensieve contacten met de gemeente Hardenberg, maar ook met Plaatselijk Belang Balkbrug.
De BOV beheert de promotieborden die aan de vier invalswegen van Balkbrug staan en waarop (commerciële) activiteiten of evenementen die in Balkbrug plaatsvinden vermeld worden. Voor onze leden die een winkel hebben organiseert de BOV jaarlijks een tweetal acties, te weten: het kleine prijzenfestival met Pasen en de Decemberactie rondom Sinterklaas en Kerst. Als lid kunt u actief deelnemen aan deze acties.

Verder is de BOV betrokken bij tal van activiteiten zoals:
* de intocht van Sinterklaas
* het eieren zoeken met Pasen

Wie kan lid worden van de BOV?
Iedereen die ondernemer is en gevestigd is in Balkbrug en Oud Avereest. De BOV kent geen onderscheid tussen kleine of grote ondernemingen, detailhandel, Midden- en Klein Bedrijf of industriële ondernemingen. Samen met elkaar willen we Balkbrug als ondernemend dorp op de kaart zetten. De BOV is een vereniging van en voor de ondernemers van Balkbrug/Oud Avereest.

Wat kost het lidmaatschap?
Het lidmaatschap van de BOV kost u € 125,- per jaar en daardoor bent u ook van harte welkom op onze vergaderingen en tijdens de leerzame werkbezoeken bij een collega-ondernemer.
U kunt lid worden door u aan te melden bij een van de bestuursleden (zie adressenlijst bestuur) of per e-mail
.


 

Nog geen lid van de BOV?

Beste ondernemer,

Wij hebben geconstateerd dat u geen lid bent van de Balkbrugse Ondernemersvereniging (BOV). Dat vinden wij jammer en wij willen u vragen of u daarover toch nog weer eens wilt nadenken.

Samen staan wij sterk! Dat heeft Balkbrug in de achterliggende maanden keer op keer laten blijken. Bij de politieke voornemens om FPC Veldzicht te gaan sluiten, hebben inwoners en ondernemers uit Balkbrug en directe omgeving laten zien dat zij samen een vuist kunnen maken. Weliswaar niet met het door ons gewenste resultaat, maar toch samen sterk. Een zelfde houding heeft tot een sterk signaal en grote saamhorigheid geleid ten aanzien van sluiting van de Bibliotheek en het Heuveltjesbosbad.
Samen staan wij sterk! Dat heeft na jarenlange strijd geleid tot de realisatie van het bedrijventerrein Katingerveld. De eerste bedrijven zijn er inmiddels op gevestigd of druk bezig met de realisatie van hun bedrijf. Het bedrijventerrein Katingerveld biedt nieuwe perspectieven voor ondernemers. De BOV heeft bij de gesprekken over dit terrein een krachtig geluid laten horen.

Maar dat kan nog veel krachtiger. Wij zijn er van overtuigd dat meer leden de BOV ook meer daadkracht geeft. Hoe meer leden wij hebben, hoe meer beweging er gecreëerd kan worden. En hoe steviger wij onze stem kunnen laten horen en de onderlinge samenwerking laten zien.

Wij willen die de gezamenlijke samenwerking tussen lokale ondernemers verder gaan uitbouwen. Juist in deze economisch moeilijke tijden kunnen we van de kwaliteiten van de ander gebruik maken. Net zoals anderen van uw kwaliteiten, service en producten kunnen profiteren. Maar we moeten dit wel met z’n allen willen doen.

Het lidmaatschap van de BOV kost u slechts € 125,- per kalenderjaar.

  • Daarvoor bent u verzekerd van de steun van een belangenbehartiger die opkomt voor de lokale belangen, uw belangen.

  • De BOV biedt u als ondernemer een platform om met andere ondernemers uit Balkbrug in gesprek te komen, de mogelijkheden te onderzoeken tot samenwerking, etc.

  • Dankzij het lidmaatschap van de BOV krijgt u 25% korting op uw commerciële activiteiten op Infobrug (schermen, Reestdalpost, etc.)

  • Jaarlijks wordt er een gezamenlijke feestavond gehouden en proberen wij enkele leuke activiteiten te organiseren voor onze leden.

  • Uw stem is belangrijk binnen de BOV en graag horen wij uw mening over de gang van zaken in (ondernemend) Balkbrug.


Als bestuur van de BOV zijn wij er van overtuigd dat het voor de uitstraling van Balkbrug, maar ook voor de standpunten van alle lokale ondernemers belangrijk is dat de BOV mag bogen op een zo groot mogelijke achterban. Dat kan als u besluit nu lid te worden.

Wilt u ons s.v.p. per e-mail (secretaris@balkbrug.com) laten weten of u (weer) lid wilt worden van de Balkbrugse Ondernemersvereniging?

Samen Sterk voor Ondernemend Balkbrug

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu